Gå til hovedindhold

Kontakt os

Et godt samarbejde og projekt starter lige her hos os! Kontakt os med det samme.

 • Læs op

Indhold

  Der er sket en fejl, der er sendt en besked til support: ncText

  Oplysninger om anvendelse af persondata

  Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne identifikationsoplysninger såsom navn, og kontaktoplysninger i form af telefonnr. og e-mail. Det gør vi for at kunne kontakte dig, svare på din henvendelse og eventuelt diskutere et muligt samarbejde.

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af:

  • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelsesloven § 11, stk. 1.

  Oplysningerne bliver behandlet og opbevaret sikkert hos vores leverandører.

  De oplysninger, som vi behandler om dig, vil jf. godkendelsen af vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem blive slettet efter 2 år og eventuelt senere, hvis det på grund af fortsat sagsbehandling er nødvendigt at opbevare oplysningerne i længere tid.

  Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har om dig.

  Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder.

  Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 21. Du skal slutteligt vide, at det også er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  SPØRGSMÅL

  Den dataansvarlige er Aarhus Kommune. Har du spørgsmål, så kan du kontakte Kultur og Borgerservice, Udvikling & Demokrati, Dokk1 Hack Kampmanns Plads 2, 89 40 22 22.

  DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

  Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes beskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk, eller skriv sikkert via digital post: skriv sikkert her

  THE CITY OF AARHUS IS THE DATA CONTROLLER IN PROCESSING YOUR PERSONAL DATA.

  We process your personal data that you send us when we process your inquiry.

  We process your personal data in the categories identification information, such as your name and contact information such as telephone number and e-mail. We do this to be able to contact you and respond to your inquiry, including any conversation about possible cooperation.  

  Our processing of personal data is made based on:

  • Article 6(1) points (c) and (e) of the General Data Protection Regulation.
  • Article 9(2) point (f) of the General Data Protection Regulation.
  • Section 8(1) and (2)(iii) of the Danish Data Protection Act.
  • Section 11(1) of the Danish Data Protection Act.

  The information is also processed and stored securely at our suppliers.

  Following the approval of our electronic case system approval, the information which we process about you will be deleted after five years. We may delete it at a later point in time if, due to continued case processing, it is necessary to store the information for a longer period of time.

  You have the right to request access to the information which we have about you. You also have a right to request rectification or deletion of information, and you may also request the restriction of the processing of the information. However, you should be aware that the municipality is typically obliged to keep the information we have about you until the above-mentioned deadline for deletion has been met.

  You have the right to object to the processing of your personal information following Article 21 of the General Data Protection Regulation.

  You also have the right to complain to The Danish Data Protection Agency in regards to the procession of your personal information.

  QUESTIONS

  If you have any questions, you may contact Culture & Citizen Service, Department of Development & Democracy  Dokk1 Hack Kampmanns Plads 2, 98 40 22 22.

  DATA PROTECTION ADVISER

  If you have any questions regarding the City of Aarhus’ protection of your information, you may also contact the data protection adviser of the City of Aarhus by email at databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk, or send us an e-mail via secure ‘digital post’: send a secure e-mail here  

  Sidst opdateret: 18. oktober 2023