Mange unge deltager ikke i valg, borgermøder og byråd. En stor del af de unge er desuden utrygge ved at dele deres mening, fordi de ikke føler, at de ved nok om politik. 

For at arbejde med den problemstilling blev der lagt 80.000 kr. ud som et åbent budget for alle unge i Aarhus. Ved at invitere unge ind til at udvikle forslag og prioritere 80.000 kr. blev der skabt en anderledes arena, hvor de unge kunne prøve kræfter med politik og demokrati i praksis.

Hvordan foregik projektet?

De unge uploadede deres forslag på Sammen om Aarhus. Her kunne de også stemme på andres forslag.

For at understøtte idéudvikling afholdt vi en udviklingsworkshop for alle interesserede unge.

De to forslag, der fik flest stemmer, var en ambassadøruddannelse for unge i affaldsindsamling og affaldssortering samt et shelter i Beder-Malling, der skulle udvikles og bygges af unge. Shelteret skulle formidle værdier om natur og medborgerskab.

Unge i Danmark er blandt dem i verden, der ved mest om politik og samfund. Samtidig er den nuværende ungdomsgeneration den mest politisk interesserede siden 68-generationen. En stor del af de unge brænder for bæredygtighed, og derfor var temaet for forslagene klima, miljø og FN's 17 verdensmål.

Hvilke metoder brugte vi?