Bæredygtighedsplanen er Sociale Forhold og Beskæftigelses nye strategi for de sociale indsatser i fremtidens Aarhus. Indsatsen er fordelt på 5 områder, som retter sig mod børn og unge, hjemløse, handicappede og borgere med psykisk sygdom. I projektet samarbejdede Sociale Forhold og Beskæftigelse med Udvikling & Demokrati om at lave digital borgerinddragelse via ”Sammen om Aarhus”.

Hvordan foregik projektet?

I løbet af efteråret 2020 kunne alle borgere, foreninger og organisationer komme med deres forslag og ideer til, hvad der kunne gøres af nye tiltag inden for 5 temaer:

  • Bedre hverdag for børn med særlige behov
  • Flere unge i job og uddannelse
  • Bedre hverdag for voksne med handicap
  • Bedre hverdag for aarhusianere med psykisk sygdom
  • Flere hjemløse i egen bolig

De kunne samtidig kommentere og stemme på forslagene for at vise støtte.

Sideløbende med projektet kunne borgerne deltage i digitale gå-hjem-møder, som havde til formål at fremme dialogen om hver af temaerne. På Sammen om Aarhus blev der oprettet over 75 forslag, input og interviews, som efterfølgende blev samlet i en Bæredygtighedsplan.

Planen indeholder flere målgrupper for hvem, digitale indgange kan være en udfordring. Derfor blev der også indsamlet input via postkort, noter fra de offentlige gå-hjem-møder og interviews med nogle borgere. Alt sammen blev samlet på Sammen Om Aarhus, hvilket gav et overblik over de samlede input.

Hvilke metoder brugte vi?

  • Borgerdialog
  • Digitale møder

Vil du vide mere?