I foråret 2020 blev borgerne i Aarhus Kommune inviteret til at svare på tre spørgsmål:

  • Hvordan udnytter vi pladsen i byrummet, så flest mulige får gavn af pladsen?
  • Hvordan skaber vi bedre fremkommelighed, når vi bliver flere?
  • Hvordan kan flere få glæde af de kommunale bygninger?

Hvordan foregik projektet?

I løbet af 8 dage deltog over 3.000 borgere i projektet. De formulerede 72 borgerforslag.

Processen foregik på Sammen om Aarhus, som havde 15.000 besøg. Forslagene blev delt vidt og bredt, og borgerne lavede 350 kommentarer på siden.

Danmark var ramt af COVID-19. Derfor foregik hele processen 100% digitalt. 

De 72 forslag blev givet videre til byrådspolitikerne, som brugte dem som inspiration til udvikling af nye forslag. 

Hvilke metoder brugte vi?