I vinteren 2020 modtog 10.000 aarhusianere en invitation til at deltage i en borgersamling om klimavenlig transport i Aarhus. Projektet er et samarbejde mellem Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Omstiller, Grøn Mobilitet og Sager der samler. Projektet følges og støttes derudover af Aarhus Onsdag og FO-Aarhus

I foråret 2021 deltog 24 borgere i 4 borgersamlinger, hvor de skulle komme med anbefalinger til, hvordan vi kan halvere C02-udledningen for transport i kommunen. Borgernes anbefalinger blev diskuteret på et offentligt møde i april.

Hvordan foregik projektet?

Invitationen blev sendt med Digital Post. De borgere, som gerne ville være med, udfyldte derefter et spørgeskema med oplysninger om køn, alder, uddannelse, bopæl, samt adgang til bil. Ud af 380 tilmeldte borgere, blev 24 borgere udvalgt. Borgerne blev udvalgt efter, hvordan de passede ind i en af de 24 borgerprofiler. Borgerprofilerne er lavet ud fra MASS LBPs principper med de 5 kriterier:

  • Køn
  • Alder
  • Uddannelse
  • Bopæl
  • Adgang til bil

Det var vigtigt, at hver profil afspejlede borgerne i Aarhus, sådan at alle var repræsenterede. Med hjælp fra ”Aarhus i tal”, sammensatte vi 24 profiler, som var spredt ud på kriterierne. Det fremmer også, at flere holdninger og behov indgår i samtalen om nye trafikløsninger i Aarhus.

Tre nedslag i nøgletal

Forskellen mellem profilerne og de tilmeldte borgere var lille. For at illustrere forskellen i repræsentativitet mellem tilmeldte borgere, og hvem der endte med at deltage i borgersamlingen, kan du her se tal på tre nøglekriterier:

Unge mellem 16-29 tilmeldte sig i lav grad

Aarhus generelt: 30 %. Tilmelding: 18 %. Borgersamling: 29 %

Få personer med folkeskole/ungdomsuddannelse som højest opnåede uddannelse tilmeldte sig

Aarhus generelt: 55 % Tilmelding: 22 %. Borgersamling: 50 %

Borgere i oplandet tilmeldte sig i lavere grad end borgere fra midtbyen og forstæderne

Aarhus generelt: 39 % Tilmelding: 29 %. Borgersamling: 37 %

Hvilken metoder brugte vi?

  • Borgerlotteri
  • Borgersamling