Borgerdialog bruges i projekter, som har en bestemt politik, tema, emne eller lignende. 

Hvordan bruger vi borgerdialog?

Vi bruger 3 tiltag til at inddrage borgerne: debat, forslag og fælles tekstskrivning.

Borgerdialog kan godt forveksles med den mere klassiske borgersamling. Der er dog den forskel, at borgerdialog foregår digitalt og er åben for alle. En borgersamling foregår ansigt til ansigt. Her samles borgerne og giver forslag til beslutninger eller lignende.

En borgerdialog består af at borgerne debatterer, kommer med forslag og laver en fælles tekstskrivning.

En borgerdialog består af 3 faser:

Debat

  • I uploader spørgsmål eller temaer, som borgerne skal diskutere. Det minder om kommentarsporet på de sociale medier eller i internetfora. Vi anbefaler, at I benytter jer af platformen Sammen om Aarhus.

Tekstskrivning

  • Hvis der skal laves en tekst, kan I dele den med borgerne på Sammen om Aarhus. Her kan borgerne komme med forslag til teksten og kommentere.

Forslag

  • Borgerne opretter forslag, som andre kan stemme på. De kan også diskutere forslagene og dele dem på de sociale medier. 

 

Lad borgerne om at komme med anbefalinger til beslutninger og handlingsplaner til byrådet.

Til en borgersamling samles 30 borgere til diskussion om et bestemt emne, tema eller udfordring. Det er deres opgave at komme med forslag og anbefalinger til byrådet eller anden relevant instans. Det er tit ideer til løsning af udfordringer eller udvikling af samfundet. Gruppen kan undervejs indkalde eksperter. Det kan være medarbejdere i kommunen, organisationer eller eksperter.

Forløbet består af 3 faser:

  1. Uddannelse
  2. Undersøge problemstillinger
  3. Lave anbefalinger

Resultatet er en række anbefalinger eller forslag.