I Udvikling og Demokrati arbejder vi oftest med metoder, som foregår digitalt. Til dette bruger vi platformen Sammen om Aarhus. Her kan vi blandt andet oprette debatforum, afstemninger og meget mere.

Vil du vide mere om vores digitale metoder? Gå på opdagelse nedenfor.

Debatter sætter ordet frit. Borgere kan mobilisere sig og udveksle synspunkter inden for lige det, der interesserer dem.

Hvad er et debatforum?

Debatforum er kort fortalt et forum, hvor borgerne kan diskutere diverse emner.

Alle kan starte en debat om det, de ønsker at diskutere. Samtidig kan borgerne kommentere på andres holdninger og erklære sig "Enig" eller "Uenig" med dem.

Det er også muligt at dele diskussionen på de sociale medier og invitere andre til at deltage i diskussionen. 

 

Borgerforslag er, når borgerne opretter forslag og mobiliserer støtte fra andre borgere.

Hvad er et borgerforslag?

De fleste kender borgerforslag fra Folketinget, hvor alle borgere kan stille et forslag og få det behandlet, hvis der indsamles 50.000 underskrifter. 

Hvordan fungerer det?

Opnår forslaget det antal af støtter, det skal, bliver det diskuteret i byrådet eller en anden relevant afdeling. 

Hvorfor borgerforslag?

Borgerforslag er en måde at lave løbende borgerinddragelse på. Forslagene er tilgængelige for mange borgere, fordi det foregår online. Borgerne har mulighed for at stemme på forslagene og diskutere dem med andre. Det er også muligt for dem at dele deres forslag på de sociale medier, hvor de kan opfodre andre til at stemme eller selv oprette forslag.

Sæt beslutninger til afstemning eller tag temperaturen på forskellige holdninger.

Hvad kan meningsmålinger og afstemninger?

Med meningsmålinger og afstemninger kan man få borgernes holdninger til en relevant problemstilling, emne eller tema. Det er en nem og hurtig måde at få inddraget mange borgere og deres synspunkter. 

Til afstemninger og meningsmålinger bruger vi også billeder, video eller længere beskrivelser. På den måde kan borgeren blive præsenteret for information på en visuel måde. 

Vi har blandt andet brugt meningsmålinger til den 10-årige anlægsinvesteringsplan:

Lad borgerne deltage aktivt i formuleringen af handleplaner, politikker og løsninger.

Borgerdialog bruges i projekter, som har en bestemt politik, tema, emne eller lignende. 

Hvordan bruger vi borgerdialog?

Vi bruger 3 tiltag til at inddrage borgerne: debat, forslag og fælles tekstskrivning.

Borgerdialog kan godt forveksles med den mere klassiske borgersamling. Der er dog den forskel, at borgerdialog foregår digitalt og er åben for alle. En borgersamling foregår ansigt til ansigt. Her samles borgerne og giver forslag til beslutninger eller lignende.

Med borgerbudget er det borgerne, som kommer med forslag til udvikling og fordeling af kommunale budgetter.

Via borgerbudgetter får borgerne også indflydelse på, hvordan de offentlige budgetter skal fordeles inden for et bestemt område. 

Hvordan foregår det?

I samarbejde med jer opstiller vi et tema/emne for projektet og et beløb, som kan bruges til at udføre konkrete forslag. Herfra kommer borgerne med forslag inden for dette projekt. Det kunne for eksempel være forslag til nye naturområder i Aarhus eller modernisering af byrummet. 

Næste skridt er, at borgerne fordeler beløbet på forslagene via afstemning. 

De forslag som får flest stemmer, vil efterfølgende blive realiseret med hjælp fra borgerne. 

Læs mere om, hvordan vi brugte borgerbudget i vores projekt i Tranbjerg.

Hvorfor borgerbudget?

Borgerbudget giver borgerne indflydelse på, hvordan kommunen skal prioritere sit budget. På den måde kan borgene komme med DERES forslag til projekter, som vedrører DEM. Det er dem, der vælger hvilke projekter, der skal blive til noget.