Bydelstelefonen er, som navnet fortæller, en telefonboks, der sættes op i en bydel/område. Via telefonboksen kan borgerne indtale en besked eller svare på et spørgsmål og dermed få deres stemme hørt. 

Borgernes svar bliver gemt og bruges bagefter som input i projektet. Det kunne eksempelvis være ideer til udvikling af byrummet, naturområder, opsætning af flere bænke eller forslag til løsning af mågeproblemer.

Telefonboksen er en anderledes og sjov måde at inddrage borgerne på, fordi de aktivt "skal tage telefonen" og give deres svar.