Borgerne ved bedst selv, hvad de tænker og føler - så hvorfor ikke tage dem med på vognen?

Med borgerindragelse bliver borgerne en del af projektet. De får viden om og indflydelse på de beslutninger og tiltag, som vedrører deres liv.  

Borgernes stemmer er vigtige. Derfor mener vi, at det er en god idé at fortælle borgerne, hvordan de kan forvente, deres forslag bliver brugt.

Erfaring viser os, at borgernes input giver:

  • Inspiration til forslag, prioriteringer og diskussioner
  • Klare pejlemærker for de beslutninger, der skal træffes
  • Direkte beslutningskompetence

Vil du se, hvordan vi tidligere har indraget borgerne i Aarhus?